HTML

HTML

HTML таг

HTML

Примерен XHTML документ

Eквивалентен HTML 5

Самозатварящи се тагове

Булеви атрибути

Има някои "булеви" атрибути, за които ни интересува само наличието им.

 • Защото реално самото наличие на атрибута го задава да е истина - тоест каквото и да пишем, стига да го има ще се приеме за истина - дори `checked="false"` реално е истина. Затова пишейки "checked" е по-малко вероятно да се объркаме. В html5 можем и просто да не пишем стойност.
 • HTML Entities

  Основни HTML тагове

  Системни
  html, body, head, title, script, style, meta, link
  Структурни
  div, p, span, object, param
  Форматиращи
  del, ins, strong, em, sub, sup, wbr, br
  Списъци
  ul, ol, li, dl, dt, dd
  Форми
  form, fieldset, legend, label, input, textarea, button, select, option, optgroup
  Таблици
  table, thead, tfoot, tbody, tr, td, th
  Други
  img, iframe, a

  Системни тагове

  Основни тагове

  Форматиращи тагове

  Списъци

  Списъци - Демо

  Форми

  Форми - Demo

  Таблици

  Таблици - Demo

  Frames Demo

  HTML5

  Премахнати елементи в HTML 5
  acronym, applet, basefont, big, center, dir, font, frame, frameset, noframes, strike, tt
  Непрепоръчителни елементи
  b, i, small
  Нови семантични структурни елементи - доста препоръчителни
  header, footer, aside, nav, article, section, figure, figcaption, markтази група се води, че не работи под IE < 9, но има лесен polyfill
  Нови media елементи
  embed, video, source, audio, track
  Нов canvas елемент
  използва се за чертаене на графики или като платно за рисуване на игри и други
  Нов datalist елемент
  дефинира опции за html5 autocomplete на даден input
  Много нови типове за input
  email, number, tel, color, range, search, url, time, date, datetime, datetime-local, month, week

  Semantics

  HTML 4HTML 5

  Новите HTML5 елементи подробно

  HTML5 media demo

  embed, video, source, audio, track, canvas, svg - caniuse.com

  HTML5 forms demo

  Въпроси