INTRO

INTRO

За курса

 1. Основи на HTML
 2. PHP
 3. JS
 4. CSS
 5. Authentication / Authorization
 6. PHP Advanced + Database
 7. CSS Advanced
 8. JS Advanced
 9. Консултация за проекти

Оценяване

40% - реферат по време на лекции

40% - курсов проект

20% - домашни

Домашни

Проект

Реферат

 1. Избирате си тема (www related)
 2. Пишете за нея (около десетина страници текст)
 3. Предавате я като html файл (семантичен, да изглежда добре)
 4. Каните хора и защитавате

Пример за HTML страница

Запишете го във файл index.html и го отворете в браузъра.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title> My title </title>
</head>
<body>
 <h1> My header </h1>
 <a href="http://example.com"> My Link </a>
</body>
</html>

Заглавия

<h1> This is heading 1 </h1>
<h2> This is heading 2 </h2>
<h3> This is heading 3 </h3>
<h4> This is heading 4 </h4>
<h5> This is heading 5 </h5>
<h6> This is heading 6 </h6>

Параграф

<p> Paragraph with text. </p>

Секции (несемантични)

<span> Inline text here. </span>

<div> Block content here. </div>

Списъци

Номериран

<ol>
  <li> First list item </li>
  <li> Second list item </li>
  <li> Third list item </li>
</ol>

Неномериран

<ul>
  <li> One list item </li>
  <li> Some list item </li>
  <li> Another list item </li>
</ul>

Други

Линк

<a href="http://example.com" title="Link to example.com"> My Link </a>

Картинка

<img src="http://example.com/image.jpg" alt="Example Image" />

Метаданни

<meta charset="UTF-8" />

Семантични елементи

semantic tags

Редактор

Задача: Проста HTML страница

Създайте файл с разширение .html и съдържание на изцяло и единствено на български език.

Създайте базовата структура (html, head, title, body) и сложете h1 таг с Вашето имe и ФН.

Добавете параграф с няколко думи.

Добавете номериран списък с 5 любими технологии.

Добавете линк към Вашия Facebook (в случай, че не сте си направили профил, добавете линк към Вашия профил в https://learn.fmi.uni-sofia.bg), който да се отваря в нова страница

Предайте файл с име в формат [FN_FirstName_LastName].html (без скобите)

Въпроси