Форми

Форми

Отново?

Принципно вече сме покрили HTML формите в упражнението за html.

Сега просто ще го припомним и ще покажем как работим с данните от PHP.

Ако в час сте гледали друга презентация, то ето ви линк към старата.

Форма

Изпраща POST заявка към http://localhost/rate-product.php

`method` = `post` или `get` (default).

Принципно HTTP има още 2 метода - `put` и `delete`, но не можем да ги използваме директно от HTML.

`action` - адресът, където сървърът (php) ще обработи заявката. Ако го оставим празно, то формата ще се изпрати към текущия адрес.

Основни тагове

Основни тагове - Demo

Други тагове

Други тагове - Demo

PHP - обработка на заявки

http://localhost/?name=World

Обработка на POST заявки

Забележете, че тялото на заявката съдържа данните този път.

Валидация на формуляр

Не забравяйте, че сте програмисти - ако имате повече изисквания - измислете си някоя структура и алгоритъм ;) copy-paste е лоша практика.

Задача

Направете форма за добавяне на избираеми дисциплини и сървърна част, която да показва, валидира и записва формата. Тя трябва да съдържа:

Всяко поле трябва да отговаря на посочения тип и да има валидация по зададените правила.

Засега е ок всичко да е в един файл за домашните. Когато понаучим още неща обръщаме по-голямо внимание на разделянето на различните действия.

Въпроси